Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, współfinansowanego przez Unię Europejską – w podziale na 4 części wg poniższego zestawienia:.
• Część 1 – kurs Obiektywnych Badań Słuchu
• Część 2 – kurs integracji sensorycznej
• Część 3 – kurs "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień"
• Część 4 – kurs masażu w kosmetyce i odnowie biologicznej
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na wyżej wskazane części – Wykonawca może zaoferować realizację zamówienia dla dowolnej liczby części.
Szczegółowy opis każdego kursu zawarto w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

os. Teatralne 4a
Kraków 31-945
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
os. Teatralne 4a
Kraków 31-945
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się