Opracowanie i implementacja kursu programowania w języku JavaScript w ramach projektu „Implementacja kursu programowania w języku JavaScript na poziomie podstawowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

» Opis zapytania

Opracowanie i implementacja kursu programowania w języku JavaScript w ramach projektu „Implementacja kursu programowania w języku JavaScript na poziomie podstawowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 obejmujące następujące zadania:

Zadanie nr 1
Przygotowanie masowego otwartego kursu edukacyjnego pt. „Podstawy programowania w języku JavaScript”.
Zadanie nr 2
Realizacja, finalizacja i ewaluacja kursu pt. „Podstawy programowania w języku JavaScript".
2. Zakres prac Zadania nr 1 obejmuje:

a. Opracowanie treści merytorycznej kursu
b. Opracowanie metodyczne kursu
c. Produkcja materiałów (teksty, obrazy, animacje, wideo wraz z tłumaczeniem na jęz. angielski)
d. Testowanie funkcjonalności technicznych (w szczególności zgodności z WCAG 2.0) i poprawności językowej oraz metodyczno-merytorycznej kursu (w tym proof-reading i copy-editing materiałów oraz sprawdzenie poprawności przykładowych fragmentów kodu źródłowego)
e. Recenzja i ocena kursu przez niezależnego eksperta
f. Wprowadzenie kursu na platformę edukacyjną navoica.pl
3. Zakres prac Zadania nr 2 obejmuje:

a) Rekrutacja uczestników kursu zwanych dalej /UK/ w liczbie co najmniej 300, z tego co najmniej 30 kobiet
b) Prowadzenie i utrzymanie kursu, polegające na reagowaniu na zgłoszenia użytkowników, zapewnieniu wsparcia technicznego, administrowaniu grupami dyskusyjnymi oraz wprowadzaniu niezbędnych aktualizacji w czasie realizacji zadania i przez 24 miesiące po zakończeniu realizacji umowy
c) Ewaluacja kursu (w tym przygotowanie ankiety satysfakcji użytkowników, udostępnienie jej UK, zebranie odpowiedzi, opracowanie wyników i wskazanie elementów wymagających poprawy)
d) Modyfikacja kursu (w celu usunięcia wad zidentyfikowanych podczas ewaluacji) i ponowne testowanie oraz wdrożenie kursu
e) Ponowna ocena zmodyfikowanego kursu (w tym przygotowanie ankiety satysfakcji użytkowników, udostępnienie jej UK, zebranie odpowiedzi, opracowanie wyników i odniesienie się do wyników sprzed modyfikacji)
f) Obsługa certyfikatów i zaświadczeń polegająca na przygotowaniu systemu generowania i obsługi certyfikatów zaliczenia poszczególnych modułów oraz zaświadczeń ukończenia kursu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2020 | 11:30


» Lokalizacja

al. Jana Pawła II 31
Szczecin 70-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Uniwersytet Szczeciński
al. Jana Pawła II 31
Szczecin 70-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się