Olej przemysłowy (osiowy U)

» Opis zapytania

Nazwa: Olej przemysłowy (osiowy U)
Opis: PM 30/50-0-020.
beczka o poj. 205 litrów


Ilość: 615 [l]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji zamówienia (7 dni kalendarzowych)
Warunki płatnosci (przelew 30 dni)
Koszty dostawy (po stronie Wykonawcy)

Opis i specyfikacja:

1. Zapraszamy do wzięcia udziału i złożenia oferty w niniejszym Postępowaniu.
2.Przedmiotem postępowania jest jednorazowa dostawa 3 beczek o poj. 205 litrów oleju przemysłowego osiowego U
PM 30/50-0-020.
3.Do złożonej oferty należy załączyć Kartę charakterystyki produktu.
4. Zamawiający informuje, że jest płatnikiem podatkowego akcyzowego.
5.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest - Jerzy Kuna - tel. 695 315 022 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,e-mail: jerzy.kuna@p-r.com.pl.
6.Po zakończeniu zapytania, możliwość rozpoczęcia II etapu postępowania -negocjacji w formie elektronicznej bądź telefonicznej.
7. Zamawiający zastrzega sobie:
a/możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert.
8.Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne inie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
9.W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 0202. 10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków przetargu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się