EZZ - Utrzymanie w należytym stanie urządzeń Kotła OFz-201 oraz instalacji rozładunku, magazynowania i podawania biomasy w Wydz. HR TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II – badanie rynku

» Opis zapytania

PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie prac polegających na utrzymaniu w należytym stanie urządzeń kotła OFz-201 oraz instalacji rozładunku, magazynowania i podawania biomasy.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia informacja o jego wszczęciu zostanie zamieszczona na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy są zainteresowani realizacją usług objętych badaniem rynku.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

3. Odpowiedź oraz dodatkowe informacje prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej wybierając opcję "TAK" w formularzu w zakładce "Zapytanie o informację", bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku na adres robert.terka@tauron-wytwarzanie.pl.

4. W przypadku zgłaszania istotnych dla Wykonawcy elementów kontraktowych, bądź uwag, ograniczeń dotyczących udziału w postępowaniu prosimy o wpisywanie ich w pole tekstowe w formularzu znajdującym się w zakładce "Zapytanie o informację", bądź kontakt telefoniczny z operatorem RFI.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu badania rynku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się