Zakup oryginalnych części do pomp Allweiler

» Opis zapytania

Nazwa: części
Opis:
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Przedmiot
zakupu: Oryginalne
części do pompy ALLWEILER typ OPTIFLOW AEB1F1603·
Olej specjalny do przegubów sztuki 1·
Stator NBR z przyłączem do pomiaru temperatury (kontrola
suchobiegu) sztuk 1·
Kompletny przegub w częściach komplet 1·
Rotor pompy sztuk 1 ·
Oferta w walucie
PLN netto.·
Koszty
dostawy po stronie dostawcy.·
Nie ma możliwości
negocjacji złożonej oferty.·
Nie ma możliwości składania oferty na zamiennik. ·
Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na
oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na finansowanie zamówienia.·
Dostawy jednorazowa
na adres AQUANET S.A. ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy.·
Ofertę należy
złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złoży
najkorzystniejszą ofertę zobowiązany
jest w następnym dniu po zakończeniu aukcji przesłać ofertę na papierze
firmowym z wypełnionym załącznikiem na adres e-mail. jozef.jasiczak@aquanet.pl·
Złożenie oferty
przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w
zaproszeniu oraz umowie.·
W
przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez
najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma
prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.·
Wszelkie pytania
proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.·
Gwarancja min. 12
miesięcy licząc od daty zakupu. 2. Warunki
płatności Płatność
30 dni. 3. Termin
składania ofert w aukcji do 17.01.2020 godz. 12,00. Osoba prowadząca rozeznanie:Józef Jasiczak

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Aquanet


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się