Zakup i dostawa formularzy „potwierdzenie odbioru” dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (Przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji (Maksymalnie 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zamówienia, proszę potwierdzić)
Poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny wyciąg z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Proszę dołączyć scan do ofertyh)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
W imieniu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców.
Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i ma na celu uzyskanie ofert
na zakup i dostawę formularzy "potwierdzenie odbioru" dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Treść zapytania oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
lub pod nr tel. 44 732 77 73, - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.