Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Polkowice.

» Opis zapytania

Typ postępowania: sektorowe
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia: 2020-01-13
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: dolnośląskie


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2020 | 23:59


» Lokalizacja

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - Platformy SmartPZP, dostępnej przez stronę internetową pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska. Nr postępowania BZA.2600.723.2019


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - Platformy SmartPZP, dostępnej przez stronę internetową pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska. Nr postępowania BZA.2600.723.2019


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się