Węże ciśnieniowe

» Opis zapytania

Nazwa: Węże ciśnieniowe
Opis: 1. Ilość całkowita: 300 mb. w trzech dostawach po 100 mb. (4 węże x 25 mb).
2. Ciśnienie max: 17 bar
3. Temperatura max: 210 st. C
4. Wymiar: ¾ cala

Termin pierwszej dostawy 100 mb (4 węże x 25 mb): jak najszybciej
Termin dwóch kolejnych dostaw w 2020 r.: w zależności od potrzeb
Możliwość rozliczenia częściowego każdej z dostaw


Ilość: 300 [mb]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:


W imieniu firmy Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców.
Informujemy, że jest to zamówienie jednorazowe jednak złożenie oferty w tym postępowaniu
będzie skutkowało zaproszeniem Państwa do podobnych postępowań.
W przypadku pytań technicznych związanych z platformą proszę o kontakt telefoniczny z CWK Open Nexus 61 679 19 00.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Oferentami.
Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe, a umowa dotycząca
przedmiotu opisanego w zapytaniu będzie uznana za zawartą i wiążącą wyłącznie
gdy zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a Kontrahent jest świadomy,
iż złożenie oferty nie tworzy po stronie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. żadnych obowiązków.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może być poufna.
W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości
wraz z załącznikami.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się