Szacowanie wartości zamówienia na zakup usług polegających na wykonaniu Modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO w celu dostosowania danych do wymogów rozporządzenia egib.

» Opis zapytania

Nazwa: Ilość dokumentów podlegających modyfikacji
Opis: zgodnie z warunkami technicznymi
Ilość: 10076 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułów 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu zapewnienia rzetelności i transparentności procesu, Zamawiający zdecydował się na zastosowanie w tym celu platformy zakupowej. Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie ceny?Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie w zakresie szacowania ceny może skutkować:zaproszeniem do złożenia oferty.W przypadku pytań:technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2020 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się