Dostawa modelu anatomicznego krowy w ramach projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego"

» Opis zapytania

Nazwa: Model anatomiczny krowy
Opis: opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Termin dostawy (Max. 30 dni od daty podpisania umowy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza do składania ofert na „Dostawę modelu anatomicznego krowy w ramach projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ wraz z załącznikami.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.Wybór oferty w niniejszym postępowaniu nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 56 683 53 80 wewn. 81- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2020 | 08:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się