Dostawa otwieraczy do ampułek

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
W imieniu Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i ma na celu uzyskanie ofert na dostawę otwieraczy do ampułek
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
1. Termin realizacji zamówienia 21 dni od dnia
ogłoszenia wyboru ofert.2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym
koszt transportu /przesyłki leżą po stronie wykonawcy.3. Płatność – przelew
z odroczonym terminem płatności 21 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą
pod wskazany przez zamawiającego adres.4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy
zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
5.5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem
zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo
dokonania zwrotu na koszt dostawcy/wykonawcy.6. Przeprowadzone
postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania
zamówienia.8. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty
(terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod
uwagę w postępowaniu.Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww.
Regulaminu i jego akceptacja.
Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i
zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe
warunki -nie należy składać oferty.

Dostawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnych
dodatkowych kosztów związanych z akcyza. Sprzedający dostarcza tylko fakturę
Vat.W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 67 / 263 - 22 - 33 wew. 444, osoba do kontaktu Jakub Sztekel- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się