Kwas solny 35% -60 ton

» Opis zapytania

Nazwa: Kwas solny
Opis:
Ilość: 60 [tona]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


Poznań , dnia 10.01.2020 r.AQUANET
S.A.

61-492
Poznań

ul.
Dolna Wilda 126Komórka OrganizacyjnaEZ

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT1. Przedmiot
zakupu:Kwas solny 35% -60 ton

2. Warunki
dostawy:·
Zamówienia
sukcesywne – 3 dostawy po 20 ton ( styczeń, czerwiec, październik )

·
Szacunkowa
wartość umowy zostanie określona po otrzymaniu ofert

·
Umowa
zostaje zawarta do końca 2020 r.

·
Miejsce
dostawy : SUW Mosina ul. Czereśniowa 1,
62-050 Mosina

·
Dostawa
w dni robocze do godz.13:00

·
Dostawca jest zobowiązany posiadać uprawnienia ADR
na transport oraz uprawnienia TDT na załadunek i rozładunek materiałów
niebezpiecznych ( do okazania podczas rozładunku ).

·
Cysterna
oraz węże rozładunkowe posiadają decyzje TDT zezwalającą na ich eksploatację.

·
Załadunek, przewóz oraz rozładunek leży po stronie
Dostawcy.

·
Dostawca oświadcza, że realizuje zobowiązania
wynikające z rozporządzenia REACH, umowy ADR o przewozie towarów
niebezpiecznych i przepisów TDT.

·
Koszty
dostawy po stronie dostawcy.

·
Oferta w walucie PLN

·
Cena oferowana jest
stała przez okres trwania umowy.

·
Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od momentu
złożenia zamówienia.

·
Odpowiedzialność cywilno-prawna
spoczywa na dostawcy do momentu zakończenia rozładunku kwasu solnego 35% do
zbiornika technologicznego.

·
Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS.
Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę
zobowiązany jest w następnym dniu po zakończeniu aukcji przesłać ofertę
na papierze firmowym z wypełnionym załącznikiem na poniższy adres e-mail.

·
Dostawca jest zobowiązany do dołączenia
do oferty aktualnej karty
charakterystyki kwasu solnego 35% wraz ze scenariuszem narażeń zgodnej z REACH
oraz przypisany numer UN oraz oświadczenia odnośnie transportu

·
Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z
akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

·
W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym
terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału,
zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·
Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.3. Warunki
płatnościPłatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.4. ZałącznikiUmowa

Informacja RODO

Szczegółowe wymagania
odnośnie transportu substancji niebezpiecznych

Oświadczenie

Zdjęcia panelu
rozładowczego.

5. Termin
składania ofert : 16.01.2020 godz.12:00Osoba prowadząca
rozeznanie:

Agnieszka Pińkowska

agnieszka.pinkowska@aquanet.plZłóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Aquanet


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się