Piasek suszony sortowany typu U o granulacji 1 do 1,6 mm.

» Opis zapytania

Nazwa: Piasek suszony do piasecznic
Opis: piasek suszony sortowany typu U
- w/g ZN-97/PKP-3520-02
- o granulacji 1 do 1,6 mm
- bez domieszek materiałów glino podobnych,
-bez składników metalicznych i zanieczyszczeń,
-kształt ziarna - ostro -zakończony(co najmniej nie regularny),
-płukany dwukrotnie,
-koloru jasnego
-wilgotność max.0,2%
-granulacja 1 do 1,6 mm
-opakowanie - worek a' 25
Ilość: 10 [tona]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji zamówienia (4 dni kalendarzowe od przesłania zamówienia)
Warunki płatnosci (przelew 30 dni)
Koszty dostawy (po stronie Wykonawcy)
Deklaracja zgodnosci ()

Opis i specyfikacja:

1. Przedmiotem postępowania jest jednorazowa dostawa piasku suszonego sortowanego typu U w/g ZN-97/PKP-3520-02 o granulacji 1 do 1,6 mm .
2. Piach pakowany w worki a' 25 kg z przeznaczeniem do uzupełniania w piasecznicach podczas wykonywania przeglądów na pojazdach typu EN81;EN96;EN64 ; ED78.
3.Po zakończeniu zapytania, możliwość rozpoczęcia II etapu postępowania - negocjacji w formie elektronicznej bądź telefonicznej.
4. Zamawiający zastrzega sobie:

a/możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu postępowania - negocjacji w formie elektronicznej bądź telefonicznej.
d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.
5.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest - Robert Grzela - tel. 785 555 796 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,e-mail: robert.grzela@p-r.com.pl
6. Wszystkie informacje przekazane przez Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

7.W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02.
8. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków przetargu.
Zapraszamy do wzięcia udziału i złożenia oferty w niniejszym Postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się