Usługa w zakresie edukacji osób dorosłych – „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na semestralnych kursach języka angielskiego wg STANAG 6001, 1. i 2. poziomu w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego (CSWLąd) w Poznaniu”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie edukacji osób dorosłych. Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie 8.260 godzin zajęć dydaktycznych na semestralnych kursach języka angielskiego wg STANAG 6001 1. i 2. poziomu w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego (CSWLąd) w Poznaniu.
Tryb kursów
Zajęcia codziennie:
- od poniedziałków do czwartków w dwóch blokach:
- lektor A: 1 – 3 godz.
4 godz. – samokształcenie
- lektor B: 5 – 7 godz.
- piątki w dwóch blokach:
- lektor A: 2 - 4 godz
- lektor B: 5 - 7 godz
- dni przedświąteczne i inne wyjazdowe (oprócz piątków) w dwóch blokach:
- lektor A: 1 – 3 godz.
- lektor B: 4 – 6 godz.
Zajęcia dydaktyczne na kursach prowadzone będą na bazie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w jego trzech obiektach: ob. nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 86/90, ob. nr 2 przy ul. Bukowskiej 34 i ob. nr 3 w Biedrusku przy ul. Ogrodowej 1.

Liczebność grup kursowych: 10 – 14 osób.

Tematyka kursów:
Wykonawca realizuje programy:
- „Ramowy i szczegółowy program nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ. Poziom podstawowy (SPJ 1111 wg STANAG 6001)”, Dow.Gen. wewn. 45/2016;
- „Ramowy i szczegółowy program nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ. Poziom średniozaawansowany (SPJ 2222 wg STANAG 6001)”, Dow.Gen. wewn. 63/2016;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 08:45


» Lokalizacja

Bukowska 34
Poznań 60-811
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Bukowska 34
Poznań 60-811
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się