Wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej dla działek położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański.

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej dla działek nr 226/7, 226/13 położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański.
Opis:
Ilość: 2 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku ze sprzedażą działek nr 226/7, 226/13 położonych w obrębie Wiślinka, gmina Pruszcz Gdański. Czynny udział w postępowaniu administracyjnym w przypadku konieczności bezzwłocznego usuwania ewentualnych wad w operacie i bezzwłocznego udzielania odpowiedzi na zastrzeżenia do operatu. Nieodpłatne sporządzenie aktualizacji operatu jeżeli zaistnieje taka konieczność oraz udział w postępowaniu odwoławczym jeżeli takie będzie prowadzone. Kryterium oceny ofert 100% cena.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Pruszcz Gdański


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się