Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych". Towar zakupiony w ramach poszczególnych zadań ma być dostarczony na adresy szkół, których dotyczy (tj. SP Wielenin: Szkoła Podstawowa im. Płk. Pil. Szczepana Ścibiora, Wielenin 30A, 99-210 Uniejów; SP Wilamów: Szkoła Podstawowa im. im. M. Skłodowskiej-Curie, Wilamów 50, 99-210 Uniejów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. Oferowane wyroby muszą być zgodne z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. Zamówienie podzielone zostało na dwa zadania: I. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne / SP Wielenin, II. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne / SP Wilamów,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Błogosławionego Bogumiła 13
Uniejów 99-210
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13
Uniejów 99-210
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się