Wycinka 42 sztuk drzew, rosnących w ciagu dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiego.

» Opis zapytania

Nazwa: wycinka drzew
Opis: według zestawienia w opisie
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
termin realizacji zadania (do dnia 15.04.2020 r.)
dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia (zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu, wypełnić załącznik nr 1)
dysponowanie odpowiednim sprzętem (zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu, wypełnić załącznik nr 1)
ubezpieczenie OC (proszę potwierdzić i załączyć skan dokumentu)

Opis i specyfikacja:


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}Zapytanie
ofertowe

1.
Zamawiający: Powiat
Kamiennogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra.

2.
Przedmiot
zamówienia:

Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

1.
wycince 42 sztuk
drzew, rosnących w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiego,
wykonanie sfrezowania pni oraz uporządkowanie terenu po przeprowadzonych
pracach. Teren, na którym rosną drzewa przewidziane do wycinki jest terenem trudnym
(rosną blisko drogi, linie energetyczne, bliskość budynków, ruch drogowy).

2.
zakupie i wykonaniu nasadzeń zastępczych wzdłuż dróg powiatowych w ilości
143 sztuk drzew gatunku lipa, 406 sztuk krzewów gatunku głóg. Miejsce nasadzeń
zostanie pokazane przez Zamawiającego.Wykonawca będzie musiał dbać o nasadzenia przez okres 1 roku. Drzewa gatunku lipa na wysokość 1-1,5 metra.


Zakres usług obejmuje:

a)
usunięcie 7 sztuk drzew gatunku lipa o obwodach pni,
mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3463 D w m. Lubawka,
ul. Lipowa: 73 cm, 57 cm, 64 cm, 55 cm, 54 cm, 66 cm, 54 cm,

b)
usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon jawor, świerk pospolity o
obwodach pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3463
D w m. Lubawka, ul. Lipowa: 205 cm, 85 cm,

c)
usunięcie 2 drzewa gatunku lipa o obwodzie pni, mierzonych na
wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3462 D w m. Okrzeszyn: 151
cm, 165 cm,

d)
usunięcie 3 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni,
mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3467 D w m. Rędziny:
200 cm, 210 cm, 200 cm,

e)
usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie
pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468 D w
m. Gorzeszów: 230 cm,

f)
usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach
pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468 D w
m. Kochanów: 230 cm, 280 cm, 270 cm, 260 cm,

g)
usunięcie 6 sztuk drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie
pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468 D w
m. Krzeszówek: 240 cm, 220 cm, 270 cm, 300 cm, 230 cm, 270 cm,

h)
usunięcie 11 sztuk drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie
pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468
D w m. Gorzeszów: 185 cm, 250 cm, 230
cm, 260 cm, 290 cm, 250 cm, 95 cm, 180 cm, 180 cm, 240 cm, 190 cm,

i)
usunięcie 1 sztuk
drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni, mierzonych na wysokości 130
cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468 D
w m. Gorzeszów: 330 cm,

j)
usunięcie 2 sztuk drzewa gatunku topola o obwodzie pni,
mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468 D w m. Gorzeszów: 276 cm, 270 cm,

k)
usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie
pni, mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468
D w m. Kochanów: 320 cm

l)
usunięcie 2 sztuk drzewa gatunku wiąz górski o obwodzie pni,
mierzonych na wysokości 130 cm, wynoszących: droga powiatowa nr 3468 D w m. Gorzeszów: 325 cm, 244 cm.

1.
uprzątniecie terenu oraz wywiezienie i utylizację po
przeprowadzonych pracach. Przez uporządkowanie terenu należy rozumieć usunięcie gałęzi itp.

2. wycięte drzewa należy przewieźć na teren naszej bazy Referatu
Drogownictwa zlokalizowanej przy ul. Towarowej 43 w Kamiennej Górze, w celu
zmierzenia i wyliczenia kosztów za drzewo.

3.
należyte wykonanie nasadzeń drzew – zabezpieczenie sadzonek
przed zniszczeniem.

3.
Wykonawca
obowiązany jest:

- wykonywać usługę z zachowaniem
szczególnej ostrożności i zasad bhp w trakcie wykonywania prac z uwagi na
trudne warunki terenowe i drogowe,

- wykonywać usługę przy użyciu
urządzeń i sprzętu niezbędnego do należytego wykonania prac,

- posiadać osoby, które posiadają
uprawnienia do pracy z użyciem pilarek i aktualnymi badaniami związanych z pracą
na wysokościach – załącznik nr 1,

- w razie konieczności zamknięcia
drogi lub zamknięcia jednego pasa ruchu drogowego podczas trwania wycinki
drzew, będzie potrzeba posiadania zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego,
zatwierdzoną przez Policję i zarządcę drogi,

- do nabycia od Zamawiającego
drewna pochodzącego z wycinki. Cena sprzedaży drewna ustalona zostanie na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna
opałowego obliczonej według średniej ceny rynkowej drewna opałowego przez
Nadleśnictwo Kamienna Góra w roku 2019 r.),

- posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
sumę gwarancyjną min. 80.000,00 złotych.

4.
Wykonawca w
trakcie realizacji usługi odpowiada za:

- właściwe przygotowanie i
zabezpieczenie organizacyjno – techniczne terenu na czas wykonywania usługi, w
szczególności zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ruchu pieszych,
obiektów budowlanych i infrastrukturalnych,

- naprawę, odbudowę zniszczonych
bądź uszkodzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia urządzeń i
obiektów oraz doprowadzenie miejsca realizacji usługi d stanu poprzedniego,

- zapewnienie odpowiedniej ilości
osób posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz odpowiedniej
ilości sprzętu, która pozwoli na sprawne, bezpieczne i terminowe wykonanie
prac,

- uporządkowanie terenu, w tym
wywóz, utylizację lub zagospodarowanie gałęzi, konarów, pni, itp.

5.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie
wycinki przed złożeniem oferty.

6.
Przed rozpoczęciem prac szczegółową lokalizację drzew należy
uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

7.
Termin realizacji
zamówienia: do dnia 15.04.2020 r.

8.
Kryterium wyboru
oferty najkorzystniejszej: cena brutto oferty.

9.
Warunki płatności: 30 dni od
otrzymania faktury.

10.
Dodatkowe
informacje: W przypadku gdy:

- w wyznaczonym terminie składania
ofert nie wpłynie żadna oferta,

- oferta z najniższą ceną
przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,

- wystąpią inne okoliczności powodujące
to, że zamówienie nie leży w interesie Zamawiającego; Zamawiający unieważni
postępowanie.Sprawę prowadzi:Wydział Inwestycji i Drogownictwa Natalia Jaworek tel. 75 64 50 120;e-mail:natalia.jaworek@kamienna-gora.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 08:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Powiat Kamiennogórski


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się