Dostawa chorągiewek narodowych (PL, UE, CZ) i stojaków metalowych trzyramiennych w ramach Mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002162 pn. "Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

» Opis zapytania

Nazwa: chorągiewki (flagietki) narodowe (PL, UE, CZ) - każda po 3 szt. oraz stojaki metalowe trzyramienne - 3 szt.
Opis: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku
Ilość: 3 [kpl.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji zamówienia (7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, proszę potwierdzić)
Gwarancja (min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

W związku z realizacją Mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002162 pn. "Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice, KWP w Opolu zaprasza serdecznie do
składania ofert dotyczących postępowania wyłączonego ze stosowania
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z
poniższymi załącznikami.
1.Termin realizacji dostawy: 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu leżą po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad oraz udziela min.12 miesięcznej gwarancji.

4.
W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia.

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z
opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie
prawo dokonania zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.
Sposób zapłaty: przelew z terminem płatności 14 dni od dnia
dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego
adres.

7. KWP w Opolu zastrzega, że przeprowadzane
postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Opolu.

Osoba prowadząca sprawę: Magdalena Jurczyk tel. 077 422 2513.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę ww. warunków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się