Opracowanie operatów szacunkowych - PP/1/2020

» Opis zapytania

Nazwa: Opracowanie operatów szacunkowych
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Termin realizacji (10 dni od dnia przekazania zlecenia wraz z kompletem danych przez Zamawiającego)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy zaprasza wykonawców do składania ofert na opracowanie operatów szacunkowych określających wartość służebności przesyłu oraz wartość nieruchomości.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku SIWZ "Opracowanie operatów szacunkowe".


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 10.01.2019 r. do godz. 13:00.
Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem "Opracowanie operatów szacunkowych".
Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Ofertę można złożyć z wykorzystaniem załączonego "Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe usługi finansowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się