„Dostawę części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych oraz pojazdów specjalistycznych.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych oraz pojazdów specjalistycznych.
1.1 Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na dane zadanie bez oferowania Zamawiającemu „asortymentu nieokreślonego”.
1.2 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1 – (Opis przedmiotu zamówienia) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ.
1.3 asortyment określony – w rozumieniu przedmiot zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi zamówienie podstawowe – zgodnie z załącznikiem nr 2.
Asortyment nieokreślony – w rozumieniu przedmiot zamówienia – nie podany w załączniku nr 2, który będzie zamawiany wg potrzeb Zamawiającego w zamówieniach cząstkowych.
2. Wykonawca będzie dostarczał zamówioną część do siedziby Zamawiającego, ul. Stefana Bryły 6 w Pruszkowie sukcesywnie - partiami wg cząstkowych zamówień - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 19 .Transport przedmiotu zamówienia, do siedziby Zamawiającego będzie po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zgodne z szczegółowym zamówieniem przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za widoczne braki oraz wady dostarczonych części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Stefana Bryły 6
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.
ul. Stefana Bryły 6
Pruszków 05-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się