Opracowanie 3 projektów graficznych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, korekta tekstu, skład, przygotowanie do druku oraz wydruk broszur informacyjno-promocyjnych o ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie 3 projektów graficznych
z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, korekta tekstu, skład, przygotowanie do druku oraz wydruk w nakładzie 60 000 egzemplarzy wraz z dostawą do Zamawiającego broszur informacyjno-promocyjnych o ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się