Przeprowadzenie przez Wykonawcę cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego dla 13 grup skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi organizowanego w ramach projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego dla 13 grup skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi organizowanego w ramach projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiot zamówienia podzielono na siedem części zgodnie ze schematem poniżej:
I. Część zamówienia
Malarz – ZK Łowicz, ZK Garbalin, AŚ w Łodzi, AŚ Piotrków Trybunalski – ilość grup 4, ilość uczestników po 12 kursantów (łącznie osób 48)

II. Część zamówienia
Elektryk – ZK Łowicz, ZK Sieradz – ilość grup 2, ilość uczestników po 13 kursantów (łącznie 26)
III. Część zamówienia
Brukarz – ZK Łowicz, ZK Sieradz, ZK Garbalin – ilość grup 3, ilość uczestników po 12 uczestników (łącznie 36)
IV. Część zamówienia
Tynkarz – AŚ w Łodzi, ilość grup 1, ilość uczestników 12 (łącznie 12)
V. Część zamówienia
Hydraulik – AŚ Piotrków Trybunalski, ilość grup 1, ilość uczestników 12 (łącznie 12)
VI. Część zamówienia
Krawcowa - ZK Nr 1 w Łodzi, ilość uczestników 13 (łącznie 13)
VII. Część zamówienia
Fryzjerka – ZK Nr 1 Łódź, ilość grup 1, ilość uczestników (łącznie 13)


Część I - Malarz

1) szkolenie zawodowe pn. „Malarz”: część teoretyczna (26 godzin dydaktycznych), część praktyczna (90 godzin dydaktycznych). Elementem składowym szkolenia zawodowego jest, w ramach zajęć teoretycznych, szkolenie BHP w wymiarze 2 godzin dydaktycznych oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych;
2) szkolenie kompetencyjne pn. „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy” - 20 godzin dydaktycznych.

Część II - Elektryk z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 na stanowisku Eksploatacji do 1 kV” zakończony egzaminem państwowym

1) szkolenie zawodowe pn. „Elektryk z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 na stanowisku Eksploatacji do 1 kV” zakończony egzaminem państwowym: część teoretyczna (22 godziny dydaktyczne), część praktyczna (85 godzin dydaktycznych). Elementem składowym szkolenia zawodowego jest, w ramach zajęć teoretycznych, szkolenie BHP w wymiarze 2 godzin dydaktycznych oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych;
2) szkolenie kompetencyjne pn. „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy” - 20 godzin dydaktycznych.

Część III - Brukarz

1) szkolenie zawodowe pn. „Brukarz”: część teoretyczna (26 godzin dydaktycznych), część praktyczna (90 godzin dydaktycznych). Elementem składowym szkolenia zawodowego jest, w ramach zajęć teoretycznych, szkolenie BHP w wymiarze 2 godzin dydaktycznych oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych;
2) szkolenie kompetencyjne pn. „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy” - 20 godzin dydaktycznych.

Część IV - Tynkarz

1) szkolenie zawodowe pn. „Tynkarz”: część teoretyczna (26 godzin dydaktycznych), część praktyczna (90 godzin dydaktycznych). Elementem składowym szkolenia zawodowego jest, w ramach zajęć teoretycznych, szkolenie BHP w wymiarze 2 godzin dydaktycznych oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych;
2) szkolenie kompetencyjne pn. „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy” - 20 godzin dydaktycznych.

Część V – Hydraulik

1) szkolenie zawodowe pn. „Hydraulik”: część teoretyczna (22 godzin dydaktycznych), część praktyczna (70 godzin dydaktycznych). Elementem składowym szkolenia zawodowego jest, w ramach zajęć teoretycznych, szkolenie BHP w wymiarze 2 godzin dydaktycznych oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych;
2) szkolenie kompetencyjne pn. „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy” - 20 godzin dydaktycznych.

Część VI – Krawcowa

1) moduł 1 - szkolenie zawodowe pn. „Krawcowa”: część teoretyczna (22 godziny dydaktyczne), część praktyczna (60 godzin dydaktycznych). Elementem składowym szkolenia zawodowego jest, w ramach zajęć teoretycznych, szkolenie BHP w wymiarze 2 godzin dydaktycznych oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych;
2) moduł 2 – 3 szkolenia kompetencyjne pn. „Trening radzenia sobie ze stresem” - 20 godzin dydaktycznych, „Zarządzanie sobą w czasie” – 20 godzin dydaktycznych, „Obsługa komputera z elementami aktywizacji zawodowej” – 20 godzin dydaktycznych

Część VII – Fryzjerka

1) moduł 1 - szkolenie zawodowe pn. „Krawcowa”: część teoretyczna (22 godziny dydaktyczne), część praktyczna (60 godzin dydaktycznych). Elementem składowym szkolenia zawodowego jest, w ramach zajęć teoretycznych, szkolenie BHP w wymiarze 2 godzin dydaktycznych oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych;
2) moduł 2 – 3 szkolenia kompetencyjne pn. „Trening radzenia sobie ze stresem” - 20 godzin dydaktycznych, „Zarządzanie sobą w czasie” – 20 godzin dydaktycznych, „Obsługa komputera z elementami aktywizacji zawodowej” – 20 godzin dydaktycznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Smutna 21
Łódź 91-729
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi
ul. Smutna 21
Łódź 91-729
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się