Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej (OHZ Wierzchosławice - obw. łow. nr 86), gospodarki rolnej, utrzymania obiektów turystycznych ścieżki edukacyjnej "LASY WIERZCHOSŁAWICKIE " w roku 2020

» Opis zapytania

Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
Gospodarka łowiecka-OHZ Wierzchosławice - obw. łow. nr 86
Gospodarka rolna - prace godzinowe ręczne i mechaniczne (ciagnik)
Zagospodarowanie lasu : usługi transportowe (samochód) i prace godzinowe ręczne
Ścieżka edukacyjna "Lasy Wierzchosławickie"
na rok 2020PRACE RĘCZNE I MECHANICZNE W OHZ WIERZCHOSŁAWICE (obw. łow. nr 86).
1 ŁO-DOKSOL 1560 Dokarmianie zwierzyny płowej-sól kg 1600,00
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 30
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 20
2 ŁO-DOKSO 10840 Dokarmianie zwierzyny płowej- karma soczysta kg 2000,00
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 7
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 2
3 ŁO-DOKSU 1561 Dokarmianie zwierzyny płowej-karma sucha tona 1,50
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 25
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 75
4 ŁO-DOKTR 1559 Dokarmianie zwierzyny płowej-karma treściwa tona 3,00
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 25
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 50
5 ŁO-POL 12323 Organizacja polowań w OHZ szt. 15
ORG.POL. Organizacja polowań w OHZ szt. 15
"Organizacja polowania zbiorowego zawiera:
1) Transport myśliwych w łowisku
2) Transport naganki w łowisku
3) Patroszenie i przygotowania tusz pozyskanej zwierzyny do transportu i jej transport do miejsca magazynowania
4) Zapewnienie minimum 6 naganiaczy
5) Zapewnienie psów myśliwskich
6) Zapewnienie medali na polowanie (król polowania, vicekról polowania, król pudlarzy)
7) Pokot zwierzyny
8) Zapewnienie ciepłych posiłków i napojów dla myśliwych
9) Inne prace wg. potrzeby tj. przygotowanie miejsca przerwy podczas polowania, sciąganie postrzałków"
6 ŁO-POLET 1567 Utrzymanie poletek łowieckich ha 5,38
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 70
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 150
MOCZNIK mocznik nawozowy kg 1500,00
POLIFOSKA nawóz kg 1500,00
RZEPA rzepa kg 50,00
WAPNO NAW. wapno nawozowe kg 2500,00
Sposób Oddz. 424 h HA 0,06
zagospodarowania Oddz. 433 c HA 0,91
poletek Oddz. 497 j HA 0,82
łowieckich : wg zapisów w Oddz. 448 a HA 0,89
wnioskach szczegółowych Oddz. 505 g HA 1,03
gospodarki łowieckiej Oddz. 506 d HA 1,67
na 2020 rok X x
7 ŁO-URZN 1566 Budowa nowych urządzeń łowieckich (amb.stałe) - mat. Wykonawcy szt. 3
Budowa nowych urządzeń łowieckich(amb.przenośne) - mat.Wykonawcy szt. 17
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 20,00
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 40,00
8 ŁO-URZS 1565 Utrzymanie urządzeń łowieckich szt. 15
ROZBURŁ rozbiórka urządzeń łowieckich szt. 15
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 67
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 225
GODZ CH ścieżki podchodowe (mech. wykaszanie ścieżek) mth 15
GODZ RH ścieżki podchodowe ( prace ręczne) rgodz. 20
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik (transport ambon) mth 18
GODZ RH prace godzinowe ręczne (remont ambon) rgodz. 35
9 ŁOP-POZZ 16152 Pozyskanie zwierzyny szt. 76
PREP-TROF preparowanie trofeów - jeleń byk szt. 14
preparowanie trofeów - daniel byk szt. 3
preparowanie trofeów - sarna kozioł szt. 55
preparowanie trofeów - dzik szt. 4
USŁ INNE psy myśliwskie, chłodnia etc. rgodz. 500
10 ŁO-PADLE 358 koszty dot. zwierzyny padłej x x
PREP-TROF preparowanie trofeów szt. 3
Koszenie łąk własnych : 424h, 433c, 448a, 465a,b,d, 497g, 502f,g,h,k, 505h,g, 506d
11 ŁO-LAKW Zagospodarowanie łąk własnych ha 17,33
KOSZ-O Koszenie wokół różnych obiektów ha 17,33
Bieżącenaprawy i remontowanie obiektów turystycznych oddz. 465a w leś. Wierzchosławice
12 GODZ RH Prace reczne na obiekcie turystycznym ha 30,00
GODZ CH Prace transportowe na obiekcie turystycznym mth 2
Bieżącenaprawy i remontowanie obiektów turystycznych oddz. 324h, 305b w leś. Waryś
13 GODZ RH Prace reczne na obiekcie turystycznym rgodz. 72
GODZ CH Prace transportowe na obiekcie turystycznym mth 9
GODZ RH! Koszenie placu - wykaszarka godz. 5
Bieżące naprawy obiektów i porządkowanie ścieżki edukacyjnej "LASY WIERZCHOSŁAWICKIE"
14 GODZ RH prace ręczne na obiekcie turystycznym rgodz. 1200
GODZ CH prace transportowe na obiekcie turystycznym mth 30
GODZ RH! Koszenie placu przy ścieżce - wykaszarka godz. 300
Hodowla lasu
15 Kod grupy czynności ODN-POZ Nazwa: POZOSTAŁE PRACE PRZY ODNOWIENIACH TSZT 21,00
TRANS-SAD transport sadzonek TSZTxKM 1680,00
Kod grupy czynności ODN-POZ, KM 600,00
TRANSPORT sadzonek z innych nadleśnictw, nasion z przechowalni, siatki KM 650,00

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Szarwarska 1
Dąbrowa Tarnowska 33-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
ul. Szarwarska 1
Dąbrowa Tarnowska 33-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się