Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego 2 dniowego szkolenia edukacyjno - terapeutycznego dla 3 Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego 2 dniowego szkolenia edukacyjno - terapeutycznego dla 3 Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”. Celem realizacji usługi będzie przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego oraz
zwiększenie odporności Asystentów Rodziny na stres poprzez zapoznanie się z metodami i technikami radzenia sobie z nim. Dodatkowo celem 2-dniowego szkolenia wyjazdowego będzie: redukcja stresu poprzez relaksację, poprawa komunikacji w zespole, integracja, zbudowanie atmosfery wzajemnego zaufania, wzrost motywacji do wykonywania służbowych zadań. Z uwagi na powyższe wyjazd edukacyjno-terapeutyczny powinien składać się z dwóch części:
I Części – szkoleniowej i II Części terapeutyczno-relaksacyjnej.
2. Zadania Wykonawcy
2.1. Zapewnienie transportu z Chorzowa do miejsca pobytu oraz powrotnego do Chorzowa lub pokrycie kosztów dojazdu i przyjazdu uczestników wyjazdowego szkolenia.

2.2. Zapewnienie miejsca noclegowego. Zakwaterowanie w pokojach hotelowych 1-osobowych o standardzie minimum 3* hotel/pensjonat zawierający w swojej kubaturze miejsce do przeprowadzenia szkolenia spełniające wymogi bezpieczeństwa, oświetlenia, akustyki i klimatyzacji oraz wyposażone w niezbędne wyposażenie techniczne i multimedialne do przeprowadzenia tego typu szkolenia. Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w pokojach wyposażonych w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako miejsca do spania. Pokoje powinny być wyposażone minimum w czajniki elektryczne, wodę butelkowaną, radio, telewizor, telefon, Łazienka powinna być wyposażona w wannę z baterią i natryskiem lub kabinę natryskową oraz w osłonę na wannę lub prysznic, umywalkę z blatem lub półką, wc. Wyposażenie uzupełniające to lustro, gniazdko z osłoną, pojemnik na śmieci oraz zestaw dla każdego gościa: mydełko toaletowe lub dozownik z mydłem w płynie, ręcznik, ręcznik kąpielowy, szklanka lub jednorazowy kubek.

2.3. Zapewnienie gastronomicznej i restauracyjnej:
a. 1 Dzień:
• Wykonawca po zakwaterowaniu uczestników w hotelu/pensjonacie powinien zapewnić na sali wykładowej poczęstunek w postaci szwedzkiego stołu składający się z kanapek na pieczywie żytnim i pszennym -4szt. na osobę. W skład każdej kanapki powinna wchodzić np. wędlina, ser żółty, warzywa: sałata, pomidor i ogórek). W tym jedna bezmięsna kanapka na osobę. Gorącej kawy rozpuszczalnej podanej w termosach konferencyjnych (nie mniej niż 200 ml na osobę), śmietanka lub mleko podane w dzbankach, cukier w cukiernicy,-herbata czarna w saszetkach (nie mniej niż jedna saszetka na osobę), gorąca woda w termosach konferencyjnych (nie mniej niż 200 ml na osobę) , cytryna (nie mniej niż ½ plasterka na osobę);-woda mineralna niegazowana w dzbankach, (nie miej niż 0,2l na osobę),-ciasto świeże/ ciasto domowe, ciastka kruche typu herbatniki, delicje, markizy-nie mniej niż dwa rodzaje, łącznie nie mniej niż 200 g na osobę.

• Obiad - zupa -nie miej niż 350 ml na osobę,-danie główne mięsne/ rybne z zestawem minimum dwóch surówek/sałatek oraz ziemniaków/ kaszy/ makaronu/ ryżu/ frytek, Łączna gramatura dania głównego musi wynosić 500g (+/-50 g) z zastrzeżeniem udziałów procentowych np.: mięso/ ryba musi stanowić 30% (+/-3%) udziału w całkowitej gramaturze dania; wypełnienie (np. ziemniaki, makaron, ryż, frytki) musi stanowić 30% (+/-3%) udziału w całkowitej gramaturze dania; surówki, sałatki (min. 2 rodzaje na 1 os.) muszą stanowić 40% (+/-3%)udziału w całkowitej gramaturze dania;-sok owocowy -nie miej niż 0,3 l na osobę.

• Kolacja - kolacja składać się będzie z minimum: jednego dania ciepłego (np. parówki, jajecznica, placki), wędliny (zimna płyta), serów (dwa rodzaje), pieczywa (chleb, bułki), warzywa surowe (minimum dwa rodzaje np. pomidory, ogórki), napojów 4 zimnych (woda mineralna gazowana i niegazowana, dwa rodzaje soków owocowych), napojów gorących (kawa, herbata)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego 2 dniowego szkolenia edukacyjno - terapeutycznego dla 3 Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie,
mój nowy dom”- Strona 2
b. 2 Dzień:

• Śniadanie – menu zgodne z serwisem hotelowym, jeśli jednak będzie przygotowywane specjalnie dla osób uczestniczących w szkoleniu powinno składać się z minimum: jednego ciepłego dania (np. parówki, jajecznica), wędliny (dwa rodzaje), serów (dwa rodzaje), pieczywa (chleb, bułki), warzywa surowe (minimum dwa rodzaje np. pomidory, ogórki), napojów zimnych (woda mineralna gazowana i niegazowana, dwa rodzaje soków owocowych), napojów gorących (kawa, herbata)

• Przerwa kawowa - Gorąca kawa rozpuszczalna podana w termosach konferencyjnych (nie mniej niż 200 ml na osobę), śmietanka lub mleko podane w dzbankach, cukier w cukiernicy,-herbata czarna w saszetkach (nie mniej niż jedna saszetka na osobę), gorąca woda w termosach konferencyjnych (nie mniej niż 200 ml na osobę) , cytryna (nie mniej niż ½ plasterka na osobę);-woda mineralna niegazowana w dzbankach, (nie miej niż 0,2l na osobę),-ciasto świeże/ ciasto domowe, ciastka kruche typu herbatniki, delicje, markizy-nie mniej niż dwa rodzaje, łącznie nie mniej niż 200 g na osobę.

• Obiad - zupa -nie miej niż 350 ml na osobę,-danie główne mięsne/ rybne z zestawem minimum dwóch surówek/sałatek oraz ziemniaków/ kaszy/ makaronu/ ryżu/ frytek, Łączna gramatura dania głównego musi wynosić 500g (+/-50 g) z zastrzeżeniem udziałów procentowych np.: mięso/ ryba musi stanowić 30% (+/-3%) udziału w całkowitej gramaturze dania; wypełnienie (np. ziemniaki, makaron, ryż, frytki) musi stanowić 30% (+/-3%) udziału w całkowitej gramaturze dania; surówki, sałatki (min. 2 rodzaje na 1 os.) muszą stanowić 40% (+/-3%)udziału w całkowitej gramaturze dania;-sok owocowy -nie miej niż 0,3 l na osobę.

Uwaga: Zamawiający zaznacza, że obiad pierwszego i drugiego dnia musi być różny.
Nie jest możliwe aby usługa gastronomiczna była serwowana w tej samej sali gdzie odbywają się zajęcia albo w sali do tego nie przeznaczonej. Nie dopuszczalne jest również wykorzystanie do przygotowania poczęstunku zastawy jednorazowej (plastik/papier)
Wymagane jest, aby szkolenie oraz noclegi wraz z posiłkami odbywały się w tym samym miejscu/kompleksie

2.4. Przeprowadzenie szkolenia edukacyjno-terapeutycznego.

a. Szkolenie edukacyjno-terapeutyczne powinno składać się z dwóch części:
I Części – szkoleniowej obejmującej łącznie 10 godzin lekcyjnych i II Części terapeutyczno-relaksacyjnej obejmującej łącznie 5 godzin lekcyjnych. Szkolenie będzie trwało dwa dni robocze, bezpośrednio następujące po sobie, w godzinach od 9.00 do 17.15 pierwszego dnia i drugiego dnia od 9.00 do 16.30. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić łącznie 15 godzin lekcyjnych kształcenia (15 x 45 minut + przerwy), np. zgodnie z poniższym wzorem przebiegu szkolenia:
Dzień pierwszy szkolenia:
9.00 –10.30 – szkolenie (2 x 45 min.)
10.30 –10.45 –przerwa kawowa
10.45 –13.00 - szkolenie (3 x 45 min.)
13.00 –13.30 – Obiad
13.30 – 15.00 – czas wolny
15.00 – 17.15 – część terapeutyczno – relaksacyjna (3 x 45 min.)

Dzień drugi szkolenia:
9.00 –10.30 – szkolenie (2 x 45 min.)
10.30 –10.45 –przerwa kawowa
10.45 –13.00 - szkolenie (3 x 45 min.)
13.00 –13.30 – Obiad
13.30 – 15.00 – czas wolny
15.00 – 16.30 – część terapeutyczno – relaksacyjna (2 x 45 min.)

Uwaga: Zamawiający zaznacza, że powyższy wzór przebiegu szkolenia jest jedynie propozycją, Wykonawca może zaproponować inny rozkład zajęć jednak musi zachować godziny graniczne oraz łączną ilość godzin tj. 15 godzin lekcyjnych +przerwy.
Program szkolenia - Szkolenie powinno obejmować łącznie min. 15 godzin lekcyjnych i zawierać następujące elementy:

a. Program szkolenia I Części – szkoleniowej obejmującej łącznie 10 godzin lekcyjnych powinien zawierać co najmniej poniżej wymieniony zakres tematyczny:
• Sposoby unikania wypalenia zawodowego;
• Zachowanie harmonii pomiędzy różnymi sferami życia;
• Sposoby wpływania na wzrost własnej efektywności;
• Skuteczne techniki samo motywacji;
• Rozpoznawanie hierarchii wartości;
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego 2 dniowego szkolenia edukacyjno - terapeutycznego dla 3 Asystentów Rodziny zatrudnionych w ramach projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”- Strona 3

• Sposoby radzenia sobie ze stresem;
• Rozpoznawanie własnych stresorów;
• Wykorzystanie stresu pozytywnego;
• Techniki pracy ze stresem;
• Kontrola emocji;
b. Program szkolenia II Części – terapeutyczno-relaksacyjnej obejmującej łącznie 5 godzin lekcyjnych powinien zawierać takie techniki/ formy/metody rozładowania stresu, które wpłyną korzystnie nie tylko na emocje uczestnika ale również spowodują rozluźnienie napięcia mięśniowego, dlatego tez Wykonawca zobowiązany jest w ramach II Części do zaproponowania takich form pracy z grupą, które wpłyną pozytywnie na ww. sfery np.:

• Ćwiczenia relaksacyjne
• Terapia „per aqua”
• Muzykoterapia
• Arteterapia
• Ćwiczenia medytacyjne
• I inne
Uwaga: Program szkolenia może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego przygotowania uczestników szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość niewielkiej modyfikacji ww. programu szkolenia.

Program szkolenia będzie stanowił kryterium oceny, dlatego też Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowego Ramowego programu wraz z harmonogramem szkolenia na każdy dzień pobytu.
3. Dodatkowe informacje.
1. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestników szkolenia w szczególności od następstw nieszczęśliwych wypadków
2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości realizowanego szkolenia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odbioru wydanych uczestnikowi szkolenia materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych oraz zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia jeśli takie będą rozdysponowane.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji szkoleń w postaci min. 5 zdjęć(na jeden dzien) w formacie . JPG i przesyłanie ich na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.
5. Wykonawca usługi jest zobowiązany do poddania się kontroli przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot w zakresie realizacji umowy oraz udostępnienia kontrolującym wglądu do dokumentów. Wymóg ten dotyczy okresu do 31 grudnia 2024 r.
6. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dlatego Wykonawca zobowiązuje się do:
1) umieszczenia przesłanej przez Zamawiającego identyfikacji m.in. na: materiałach i pomocach szkoleniowych wydanych uczestnikom szkolenia, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach oraz zamieszczenia stosownego oznakowania w pomieszczeniach w których będą się odbywać zajęcia szkoleniowe zgodnie z projektem Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki UE na lata 2014-2020 dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków UE aktualnych na dzień organizacji szkolenia;
2) informowania uczestników kursu o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania do dnia 31grudnia 2024 roku dokumentacji związanej z realizacją szkolenia:
1) programu nauczania zgodnego z wymogami prawa,
2) listę obecności zawierającą podpis uczestnika, wymiar godzin i tematy zajęć,
3) protokół przebiegu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony,
4) rejestr wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz rejestr wydanych materiałów szkoleniowych.
5) dokumentacji fotograficznej.
8. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację szkolenia.
9. Wykonawca usługi jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity z 2018r. poz.1000) oraz powinien kierować się polityką równych szans tj. podczas realizacji szkoleń nie będzie występowała dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, wiek czy orientację seksualną.
UWAGA !
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich pozwoleń do realizacji tego typu usługi wynikających z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas organizowanych działań.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kruszcowa 22
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kruszcowa 22
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się