Przedmiotem zamówienia jest odławianie, transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla zwierząt.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (Przelew 30 dni, proszę potwierdzić )
Termin wykonania usługi. (Zgodnie z zapisami projektu umowy, proszę potwierdzić.)
offer_value (Wartość oferty)
Zezwolenie na prowadzenie schroniska (Proszę potwierdzić i załączyć skan dokumentu )
Dysponowanie środkiem transportowym do transportu zwierząt domowych (Proszę potwierdzić )
Posiadanie wpisu do rejestru podmiotów nadzorowanych (Proszę potwierdzić i załączyć skan dokumentu )

Opis i specyfikacja:

Przedmiotem postępowania
jest odławianie, transport oraz utrzymanie
i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla
zwierząt.

1. Przedmiot
postępowania obejmuje
w szczególności:

Zapewnienie
bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Kamienna Góra miejsca w
schronisku dla zwierząt.

2. Do
obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należeć będzie odłowienie
bezdomnego zwierzęcia, transport do schroniska oraz jego utrzymanie
(prowadzenie obserwacji w okresie kwarantanny, zapewnienie
pożywienia, artykułów sanitarnych, oznakowanie chipem, sprawowanie
opieki) oraz zapewnienie dozoru weterynaryjnego, w tym
przeprowadzenie obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji.

3.
Szacowana liczba zwierząt:
- psów
oddanych do schroniska w terminie realizacji zamówienia: 7

-
kotów oddanych
do schroniska w terminie realizacji zamówienia: 3

4.
Zamawiający zastrzega sobie,że ilość
zwierząt oddanych do schroniska może różnić się od zakładanej
w zależności od zaistniałych sytuacji.

5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)
zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;

b) zmiany
warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;

c)
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania jego
przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;

6.
Oferty niekompletne nie będą brane pod
uwagę podczas oceny ofert.
7. Nie dopuszcza się
ofert częściowych.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 75 64 55 130.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Kamienna Góra


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się