„Zorganizowanie, przeprowadzenie (w tym dostarczenie dokumentacji kursowej) 18 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w podziale na części”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie, przeprowadzenie (i dostarczenie dokumentacji kursowej) 18 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla 18 grup skazanych, po 12 osób każda grupa, z jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie, w ramach realizacji działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Informacje szczegółowe:
Zamówienie obejmuje przeszkolenie w ramach 18 kursów (cykli aktywizacyjno-zawodowych) 216 osadzonych (18 kursów/grup x 12 osadzonych), a celem organizowanych kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w określonym zawodzie (zgodnie z obowiązującymi przepisami – w tym BHP), nabycie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego poszukiwania pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
W ramach organizowanych kursów osadzeni uzupełnią/zdobędą wiedzę, umiejętności
i kwalifikacje zawodowe. Zajęcia aktywizacyjno-zawodowe realizowane są w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”
W ramach zamówienia szkolenia będą realizowane w następujących jednostkach:
- Zakład Karny w Iławie - ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Działdowie – ul. Jagiełły 31 A, 13-200 Działdowo
- Areszt Śledczy w Olsztynie – Al. J. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Olsztynie - ul. Opolska 42, 11-626 Olsztyn i Oddziałem Zewnętrznym w Szczytnie - ul. Sienkiewicza 10, 12-100 Szczytno.
- Zakład Karny w Dublinach - Dubliny 16, 11-430 Korsze wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Giżycku – ul. Warszawska 28A, 11-500 Giżycko
- Zakład Karny w Barczewie – ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo
- Zakład Karny w Kamińsku - ul. Obrońców Westerplatte, 11-220 Górowo Iławeckie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 3
Olsztyn 10-575
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 3
Olsztyn 10-575
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się