Dostawa płyt PCW, folii samoprzylepnych i kleju do PCV.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:


Przedmiotem zamówienia jest zakup:
1) płyta FORMALITE PLUS ( lub COPLAST AS-X) z PCW spienionego, biała, grubość 5 mm, wymiary 1560 x 3050 mm;
2) folia samoprzylepna AVERY FASCAL 500 o szerokości 123 mm, kolor czerwony i szary.
3) klej COSMOFEN PLUS biały lub bezbarwny

Dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy do ul. Gazowa 4 20-406 Lublin w ciągu 7 dni od dnia przesłania zamówienia.
Forma płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania przedmiotu dostawy wraz z fakturą.
1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.
2.
Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do
Odbiorcy asortymentu stosowne atesty,certyfikaty, świadectwa jakości
producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność
produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.
4. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
5.Osoby do kontaktu:
- w sprawach merytorycznych: Paweł Redkowiak (e-mail: pawel.redkowiak@p-r.com.pl tel.: 695-317-530),
- w sprawach proceduralnych: Andrzej Pawłowski (e-mail: andrzej.pawlowski.lub@p-r.com.pl tel.: 722-348-982)
6. W
przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę
kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 646 00 24


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 13:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się