Dostawa materiałów do celów artystycznych i wystawienniczych

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Koszt dostawy (po stronie Dostawcy - proszę potwierdzić.)
Warunki płatności (przelew 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.)
Termin realizacji (do 27 grudnia 2019 r. - proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do celów artystycznych i wystawienniczych na potrzeby Akademii Wojsk Lądowych.Ilość, rodzaj i opis zamawianych materiałów została określona w załączniku do postępowania. Termin realizacji zamówienia do 27 grudnia 2019 r.1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/awl , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy. 2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. 3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. 4) Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 5) Kontakt : Wiesław Borsuk tel.261 658 240, Ewa Swancar tel. 261 658 227

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 15:05


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Artykuły piśmiennicze
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały i gadżety reklamowe

» Dane nabywcy

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się