Zapytanie o wysokość upustu sygn. EZP/778/2019 - Asortyment WAVIN

» Opis zapytania

Nazwa: Asortyment WAVIN
Opis: Należy wypełnić załącznik nr 1 do postępowania i przesłać jako ofertę.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Wysokość upustu na asortyment WAVIN (Zgodnie z treścią wypełnionego załącznika nr 1 do postępowania)

Opis i specyfikacja:

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w
Gdyni zaprasza do złożenia oferty określającej wysokość upustu na
asortyment produkcji WAVIN w roku 2020.

Warunki realizacji zamówienia:

1. Porozumienie handlowe zawarte zostanie na okres 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
2. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do postępowania oszacowane zostały z zachowaniem
należytej staranności, nie stanowią one jednak zobowiązania OPEC do
nabycia asortymentu w takim wymiarze a służyć winny jedynie ocenie skali
przewidywanych sukcesywnych zamówień.
3. Dopuszcza się
możliwość nabycia dodatkowej ilości asortymentu, o którym mowa w
Przedmiocie zamówienia oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) w trakcie
obwiązywania porozumienia handlowego.4. Odpowiedź na
niniejsze zapytanie ofertowe winna uwzględniać koszty transportu na
miejsce rozładunku podane w zamówieniu (Gdynia).

5. Niezrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na wielkość upustu.

6. Dostawca zobowiązuje się do:

-
cyklicznych dostaw towarów na podstawie pisemnego zamówienia
określającego: numer zamówienia, przedmiot zamówienia, j.m., ilość, cenę
jednostkową, wartość netto i brutto;

- jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie odbioru dostawy;

-
dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych deklaracji zgodności,
świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta
wyrobu dotyczących parametrów oferowanych towarów umożliwiających ich
identyfikację.

7. Termin płatności: przelew do 30 dni od
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Warunkiem zapłaty jest
zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia.

8. Gwarancja: min. 12 miesięcy.
9. Termin realizacji dostaw: prosimy o wskazanie w załączniku nr 1 do postępowania (ofercie) przewidywanego terminu realizacji dostaw.
Postanowienia końcowe: Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie najwyższego upustu
określonego w procentach (%), liczonych od wartości podanych
w oficjalnym, aktualnym cenniku producenta dotyczącym cen asortymentu produkcji WAVIN z uwzględnieniem "warunków realizacji zamówienia".Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Aby złożyć ofertę należy wypełnić i przesłać załącznik nr 1 do postępowania.

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (058) 627 38 16, kom.j.papis@opecgdy.com.pl - Joanna Papis.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy lub porozumienia handlowego.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Wyroby sanitarne

» Dane nabywcy

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się