WYKONYWANIE USŁUGI: UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

» Opis zapytania

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A. UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ

1. WYKONANIE CIĘĆ TECHNICZNYCH, FORMUJĄCYCH, REDUKUJĄCYCH KORONY DRZEW
2. ŚCINANIE DRZEW
3. USUWANIE ODROSTÓW DRZEW
4. ŚCINANIE KRZAKÓW
5. ODSŁANIANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
6. USUWANIE WIATROŁOMÓW I WIATROWAŁÓW – usuwanie pni, konarów, gałęzi
oraz karpin
7. FORMOWANIE I PIELENIE ŻYWOPŁOTÓW
8. FREZOWANIE PNI DRZEW
9. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH
10. MONTAŻ WIĄZAŃ ELASTYCZNYCH W CELU ZAPOBIEŻENIA ZŁAMANIOM PNI
I KONARÓW – wytrzymałość 2-8 t, trwałość min. 8 lat., jakość potwierdzona certyfikatem.
11. DEMONTAŻ PALIKÓW
12. WYWÓZ POZYSKANEJ MASY

B. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW
1. SADZENIE FORM PIENNYCH DRZEW LIŚCIASTYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO POZYSKANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE KATEGORII IV W DOŁACH O WYMIARACH MINIMUM 0,7 M GŁĘBOKOŚCI I O,7 M ŚREDNICY, (MATERIAŁ SADZENIOWY: WYSOKOŚĆ PNIA OD 180-350 CM,
W POJEMNIKACH MIN. C 45 LUB WORKU JUTOWYM) - wyznaczenie miejsc sadzenia
w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie
z pojemnika, posadzenie drzew z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, obsadzenie 3 szt. palików drewnianych do drzew o średnicy min. ok. 6 cm (+,- 0,50 cm) długości ok. 2,50 m (+,- 10 cm z warunkowym dopuszczeniem większej różnicy z powodu specyficznych warunków podłoża), wbitych, tak by wierzchołki znajdowały się w jednym poziomie, z przymocowaniem 3 stabilizujących listew drewnianych do palików oraz przywiązaniem drzew taśmą do palików, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi. Zabezpieczenie pnia drzewa poprzez przybicie do palików na dole, przylegających do siebie połowic o średnicy min. ok. 6 cm, po trzy z każdej z trzech stron, od poziomu gruntu (połowica – przepiłowany wzdłużnie okrągły palik).
2. SADZENIE DRZEW IGLASTYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO POZYSKANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE KATEGORII IV W DOŁACH O WYMIARACH MINIMUM 0,7 M GŁĘBOKOŚCI i 0,7 ŚREDNICY (Z POJEMNIKÓW MINIMUM C 45 LUB WORKU JUTOWYM)- wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika, posadzenie drzew z dowiezieniem, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
3. SADZENIE MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO WSKAZANEGO W UMOWIE, POZYSKANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, W DONICACH USTAWIONYCH NA TERENIE MIASTA - wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wyjęcie z pojemnika, posadzenie roślin z dowiezieniem, wypełnienie donic ziemią urodzajną żyzną lub kompostową z dodatkiem hydrożelu, podlanie, wywiezienie pozostałej ziemi.
4. SADZENIE FORM PIENNYCH DRZEW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO POZYSKANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, przygotowanie podłoża, posadzenie drzew z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, zaprawienie dołów lub donic ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wywiezienie pozostałej ziemi,
w razie konieczności w porozumieniu z Zamawiającym opalikować w sposób opisany w ppkt. 1
5. SADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE KATEGORII IV
W DOŁACH O WYMIARACH MINIMUM 0,5 M ŚREDNICY I 0,5 M GŁĘBOKOŚCI
(Z POJEMNIKÓW MINIMUM C 3) - wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika, posadzenie krzewów z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
6. SADZENIE KRZEWÓW IGLASTYCH NA TERENIE PŁASKIM W GRUNCIE KATEGORII IV
W DOŁACH O WYMIARACH MINIMUM 0,5 M GŁĘBOKOŚCI I 0,5 M ŚREDNICY
(Z POJEMNIKÓW MINIMUM C 4) - wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika, posadzenie krzewów z dowiezieniem, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
7. SADZENIE KRZEWÓW ŻYWOPŁOTOWYCH W ROWACH Z ZAPRAWĄ DOŁÓW DO POŁOWY GŁĘBOKOŚCI W GRUNCIE KATEGORII IV (Z POJEMNIKÓW MINIMUMC 3) - segregowanie
i dołowanie roślin, wyznaczenie linii rowów, wykopanie rowów, posadzenie roślin, z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, podlanie oraz wykopanie rowków , zaprawienie rowów ziemią żyzną, urodzajną lub kompostową oraz hydrożelem, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
8. PRZESADZANIE DRZEW I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH – zabezpieczenie drzewa lub krzewu przed przesadzeniem, przygotowanie podłoża do przesadzenia (wykopanie dołu
o parametrach dostosowanych do kształtu i rozmiaru bryły korzeniowej), pielęgnacja przesadzonego drzewa do końca trwania umowy, w razie konieczności w porozumieniu z Zamawiającym opalikować w sposób opisany w ppkt. 1
9. SADZENIE PNĄCZY W DOŁACH Z ZAPRAWĄ DO POŁOWY GŁĘBOKOŚCI W GRUNCIE KATEGORII IV, wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika (pojemniki min. P11 z podporą bambusową), posadzenie pnączy z dowiezieniem oraz przycięciem koron, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
10. SADZENIE TRAW W DOŁACH Z ZAPRAWĄ DO POŁOWY GŁĘBOKOŚCI W GRUNCIE KATEGORII IV, wyznaczenie miejsc sadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, wykopanie dołów, wyjęcie z pojemnika (pojemniki min. P 11), posadzenie traw z dowiezieniem, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową oraz hydrożelem, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi.
Uwaga:
Wykonanie powyższych czynności wymaga uwzględnienia niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w celu utrzymania wykonanych nasadzeń przez cały okres obowiązywania umowy lub gwarancji, której warunki określono w § 16/17* niniejszej umowy, polegających na podlewaniu, nawożeniu, prawidłowemu umocowaniu w gruncie i zapewnieniu podpór w postaci palików w przypadku ich zastosowania.

11. ROZŚCIELENIE RĘCZNE KORY, ZRĘBKÓW O GRUBOŚCI WARSTWY MIN. 10 CM
Z TRANSPORTEM TACZKAMI.
12. ROZŚCIELENIE RĘCZNE KORY KAMIENNEJ O FRAKCJI 30-65 mm, O GRUBOŚCI WARSTWY MIN. 5 CM Z TRANSPORTEM TACZKAMI.
13. ROZŚCIELENIE RĘCZNE GRYSU MINERALNEGO O FRAKCJI 10-30 mm,
O GRUBOŚCI WARSTWY MIN. 5 CM Z TRANSPORTEM TACZKAMI.
14. ROZŚCIELENIE RĘCZNE OTOCZAKÓW KAMIENNYCH O FRAKCJI 4-13 mm,
O GRUBOŚCI WARSTWY MIN. 5 CM Z TRANSPORTEM TACZKAMI.
15. WYKONANIE ŁĄKI KWIETNEJ SIEWEM NA TERENIE PŁASKIM PRZY UPRAWIE MECHANICZNEJ Z NAWOŻENIEM NA GRUNCIE KATEGORII III (trzykrotne wykonanie orki glebogryzarką z ręcznym wyrównaniem powierzchni grabiami z usunięciem pozostałości roślinnych
i kamieni oraz wywozem ich na wysypisko, wysiewem nasion oraz uwałowaniem). Przez cały okres wegetacyjny należy wykonywać pielęgnację polegającą na usuwaniu niepożądanych roślin
z powierzchni łąki i dwukrotnym koszeniem w okresach ustalonych z Zamawiającym do wysokości
10 cm, podlewaniem w fazie wzrostu i w czasie suszy. Ilość nasion na m2 wynosi 3 g zmieszane podczas wysiewu z piaskiem. Skład mieszanki ustala Zamawiający z Wykonawcą. Materiał siewny wraz z jego składem Wykonawca okazuje Zamawiającemu przed wykonaniem łąki. Wykonawca na żądanie Zamawiającego okaże kopie dokumentacji potwierdzającej pochodzenie i skład materiału siewnego. Mieszanka nasion winna zawierać gatunki nieinwazyjne i dostosowane do warunków glebowych i klimatycznych zapewniające kwitnienie łąki min. 4 miesiące. Zawartość jednego składnika mieszanki nie powinna przekraczać 15%, a zawartość traw nie powinna być większa niż 50% całej zawartości. W doborze składu materiału siewnego Wykonawca uwzględni takie gatunki jak: złocień zwyczajny, babka lancetowata, biedżeniec anyż, biedżeniec mniejszy, bniec czerwony, bodziszek drobny, bodziszek łąkowy, brodawnik jesienny, bukwica zwyczajna, bylica piołun, chaber driakiwenik, chaber górski, cykoria podróżnik, czarnuszka siewna, dziurawiec zwyczajny, dzwonek karpacki, fiołek wonny, firletka poszarpana, goździk kartuzek, goździk kropkowany, goździk pyszny, jasnota purpurowa, jastrzębiec kosmaczek, kąkol polny, krwawnica pospolita, krwawnik kichawiec, krwawnik pospolity, krwiściąg lekarski, kuklik pospolity, lepnica rozdęta, lepnica szkarłatna, lewkonia długopłatkowa, lnica pospolita, macierzanka piaskowa, macierzanka zwyczajna, maczek kalifornijski, mak polny, marchew zwyczajna, mięta pieprzowa, miłek letni, mydlnica bazyliowata, nachyłek barwierski, nagietek lekarski, naparstnica purpurowa, naparstnica wełnista, niezapominajka alpejska, niezapominajka polna, oman wielki, orlik pospolity, ostróżeczka polna, ostrzeń powabny, pępawa dwuletnia, pięciornik wyprostowany, przelot pospolity, przytulia biała, przytulia pospolita, rumianek pospolity, smagliczka nadmorska, stokrotka pospolita, szałwia łąkowa szałwia omszona, szczeć pospolita, szelężnik mniejszy, ślaz piżmowy, turzyca zwisła, wiązówka bulwkowa, wieczornik damski, wiesiołek dwuletni, zawciąg pospolity, żmijowiec zwyczajny.
16. WYKONANIE TRAWNIKÓW SIEWEM NA TERENIE PŁASKIM PRZY UPRAWIE MECHANICZNEJ Z NAWOŻENIEM NA GRUNCIE KATEGORII III (wykonanie orki glebogryzarką z ręcznym wyrównaniem powierzchni grabiami, rozrzuceniem nawozów mineralnych i zagrabienie, wysiew nasion zahakowanie grabiami oraz uwałowaniem).
17. ROZŚCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ I TORFU RĘCZNIE O GRUBOŚCI WARSTWY
3 CM WRAZ Z DOWOZEM (zwilżenie torfu, rozwiezienie, rozrzucenie i zagrabienie lub zmotyczkowanie).
18. WYKONANIE TRAWNIKÓW Z ROLKI Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA DO UŁOŻENIA TRAWNIKA ORAZ DOKONANIE NAWOŻENIA I WYKONANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH (PODLEWANIE PRZEZ OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI).
19. USUNIĘCIE NADMIARU ZIEMI PRZY WYKONANIU TRAWNIKÓW Z WYWOZEM NA ODL.
3 KM.
20. UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY.
21. MONTAŻ EKRANÓW KORZENIOWYCH o wysokości od 60 cm do 100 cm w zależności
od położenia i rodzaju sąsiadującej infrastruktury.
22. ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA POPRZEZ ZAŁOŻENIE WOKÓŁ NIEGO OSŁONY
o wysokości minimum 1,5 m od poziomu gruntu (materiał siatka z tworzywa sztucznego lub metalowa).
23. MONTAŻ PALIKA MOCUJĄCEGO SADZONKĘ, o średnicy minimum ok. 6 cm (+,- 0,50 cm), długości ok. 2,50 m (+,- 10 cm z warunkowym dopuszczeniem większej różnicy z powodu specyficznych warunków podłoża), w przypadku więcej niż jednego, tak by wierzchołki znajdowały się w jednym poziomie.
24. WYKOPANIE USCHNIĘTYCH, ZNISZCZONYCH KRZEWÓW OZDOBNYCH WRAZ
Z WYWOZEM NA WYSYPISKO, KOMPOSTOWNIE.
25. MONTAŻ WORKÓW NAWADNIAJĄCYCH ZAKUPIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ – pojemność mi. 57 l, jakość potwierdzona certyfikatem. Uzupełnianie co 5-7 dni wodą dostarczoną przez Wykonawcę.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY.

1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników wyznaczonych do wykonywania zamówienia tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej
w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności:
- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności;
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi;
- zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Tom II IDW (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się