Wykonywanie usług w gospodarstwie łowieckim Nadleśnictwa Barlinek w roku 2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej do wykonania w zasięgu administracyjnym Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Barlinek w roku 2020.
Zakres prac obejmuje: obsługę polowań zbiorowych, budowa nowych urządzeń łowieckich, podprowadzanie na polowaniach indywidualnych. Utrzymanie kwatery łowieckiej, przygotowywanie posiłków. Transport myśliwych na polowaniach indywidualnych i zbiorowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Tunelowa
Barlinek 74-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Barlinek
ul. Tunelowa
Barlinek 74-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się