Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są prace leśne związane z gospodarką leśną (porządkowanie drzewostanów, pozyskanie drewna, zrywka drewna, pielęgnowanie upraw leśnych, odnowienia i zalesienia powierzchni leśnych, poprawki odnowień z lat ubiegłych, melioracje agrotechniczne, czyszczenie wczesne i późne, usuwanie drzew niebezpiecznych, zabezpieczanie upraw przed zwierzyną, utrzymanie w sprawności pasów p. poż.), usuwanie drzew i krzewów w skrajni dróg, przerzynka i manipulacja drewna z terenu miasta, a także prace związane z usługami remontowymi (remonty dróg leśnych, budowa i remonty obiektów rekreacyjnych w lesie, remonty i konserwacja ścieżek rowerowych).
Ponadto od m-c I do m-c II oraz od m-c XI do m-c XII rozwożenie karmy dla zwierząt oraz od m-c IV do m-c IX ochrona przeciwpożarowa lasu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Knosały
Olsztyn 10-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
ul. Knosały
Olsztyn 10-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się