Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń (kursów) z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS) u osób dorosłych oraz zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation – AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń (kursów) z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS) u osób dorosłych oraz zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation – AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie będzie realizowane w częściach – w podziale na 54 części. Jedna część to szkolenie przeprowadzone w 1 jednostce POZ (bez względu na liczbę uczestników, liczbę grup szkoleniowych i liczbę dni szkoleniowych). Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Uczestnikami szkoleń będą osoby pracujące w jednostkach POZ na terenie całej Polski, zarówno lekarze, pielęgniarki POZ, położne POZ, jak i osoby bez przeszkolenia medycznego pracujące w jednostkach POZ. Liczba uczestników w poszczególnych jednostkach POZ będzie różna. Szkolenia będą prowadzone w grupach ćwiczeniowych. W skład 1 grupy ćwiczeniowej wchodzi nie więcej niż 6-8 osób.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Kapelanka 60
Kraków 30-347
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Kraków 30-347
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się