Część I - Obsługa techniczna ogrodu leśnego „Silvarium” oraz Ośrodka rehabilitacji ptaków i ssaków „Przytulisko”, Część II – Prace porządkowe i konserwacyjne wokół budynku administracyjnego.

» Opis zapytania

Część I:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna ogrodu leśnego „Silvarium” oraz Ośrodka rehabilitacji ptaków i ssaków „Przytulisko”. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz rozmiar prac zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
Część II:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku wokół budynku administracyjnego Nadleśnictwa Krynki. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz rozmiar prac zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie dyspozycji uprawnionej osoby przez kierownika Zamawiającego.
2) Prace godzinowe odbywać się będą w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz ewentualne prace zlecone na podstawie telefonicznej dyspozycji Zamawiającego dotyczące ewentualnych awarii.
3) Wykonawca dodatkowo załączy Zamawiającemu do faktury listę obecności pracowników.
4) Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Poczopek -
Szudziałowo 16-113
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku
Poczopek -
Szudziałowo 16-113
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się