Utrzymanie i serwis Sytemu Sieci Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik.

» Opis zapytania

Nazwa: Utrzymanie i serwis Sytemu Sieci Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik.
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Zobowiązujemy się wykonywać usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności. (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy. (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i ma na celu uzyskanie ofert na „Utrzymanie i serwis Sytemu Sieci Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik.”

Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia znajdą Państwo w załączonej dokumentacji. Prosimy o przedstawienie oferty na "Formularzu oferty", który jest załącznikiem do postępowania.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość". - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się