WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU KUCHENNEGO NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 26 WE WROCŁAWIU

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu kuchennego na rzecz Przedszkola nr 26 we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy Al. Śląskiej 1.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym środkiem transportu, do budynku Zamawiającego, usytuowanego we Wrocławiu, przy Al. Śląskiej 1.
2) Rozładunek;
3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów
w pomieszczeniach i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w - Specyfikacji Technicznej - stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ALEJA ŚLĄSKA 1
WROCŁAW 54-118
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

PRZEDSZKOLE NR 26
ALEJA ŚLĄSKA 1
WROCŁAW 54-118
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się