120/ZP/2019 Dostawa jednostanowiskowego systemu umożliwiającego automatyczne wprowadzenie oraz wstępną analizę ankiet oraz kart odpowiedzi.