NP/10/2019 Doposażenie Pracowni Mechatroniki Pojazdowej obejmujące dostawę specjalistycznego wyposażenia – samochodu osobowego z napędem hybrydowym z oprogramowaniem diagnostycznym na potrzeby realizowanego Projektu „Napęd przyszłości – napędem Twojej kariery”

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego – wyposażenia Pracowni Mechatroniki Pojazdowej, według poniższego zestawienia: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego - samochodu osobowego z napędem hybrydowym wraz z oprogramowaniem diagnostyczno-technicznym przeznaczonym do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów wraz z wykonaniem szkoleniowych usług towarzyszących tj.: a) bezkosztowego szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu dydaktycznego (samochód z oprogramowaniem)
zgodnie z polityką jakości Producenta samochodu. b) odpłatnej usługi szkoleniowej dla nauczycieli (4 osoby wyznaczone przez Zamawiającego) z nastawieniem na możliwości kształcenia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu dydaktycznego (samochód z oprogramowaniem),

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Kopcińskiego 29
Łódź 90-142
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29
Łódź 90-142
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się