Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenowego dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenowego, w oparciu o inicjalną bazę GESUT oraz uzgodnienia z władającymi sieciami uzbrojenia, zgodną z modelem pojęciowym zawartym w Rozporządzeniu 2015GESUT, dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących czynności:
- zgłoszenie pracy geodezyjnej,
- Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym w umowie § 5 pkt II. 5 do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu realizacji prac objętych niniejszymi Warunkami Technicznymi.
- pozyskanie danych niezbędnych do przeprowadzenia prac od Zamawiającego,
- utworzenie roboczej bazy danych poprzez weryfikację, modyfikację i uzupełnienie bazy o brakujące elementy,
- współpraca z władającymi sieciami uzbrojenia, dodatkowe uzgodnienia oraz pozyskanie dodatkowych danych od władających sieciami uzbrojenia terenu,
- zachowanie spójności topologicznej bazy GESUT z pozostałymi bazami wymienionymi w punkcie 6.1,
- zaimplementowanie bazy danych GESUT do systemu GEO-INFO7,
- przekazanie Zamawiającemu operatu technicznego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

pl. Ratuszowy 1
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się