Szkolenia językowo-metodyczne w podziale na pakiety

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia szkoleń językowo-metodycznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami:
- Pakiet 1: Szkolenie językowo-metodyczne z zakresu współpracy z biznesem i komercjalizacji wyników badań naukowych w języku angielskim;
- Pakiet 2: Szkolenie językowo-metodyczne z zakresu prawa i przedsiębiorczości w medycynie w języku angielskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdego z Pakietów został określony w Opisach przedmiotu zamówienia, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.2 do SIWZ oraz Załączniku nr 5 – Wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się