„Pielęgnacja i wycinanie drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2020 roku”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pielęgnacji i wycinaniu drzew oraz krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2020 roku.
2. Przedmiot zamówienia został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do SIWZ, zwanym dalej „SOPZ”.
3. Zamawiający zastrzega, iż dane dotyczące ilości prac wskazane w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że ilość wskazanych prac określonych w ww. tabeli może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4. Oferowane usługi muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz zostać wykonane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia
i na warunkach zawartych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Sobieskiego 7
Rumia 84-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
Rumia 84-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się