Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt – psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na interwencyjnym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt – psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt w 2020 r.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wyjazdy interwencyjne w celu odłowienia lub odebrania zwierząt (dojazd na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub upoważnione służby).
2) Odławianie lub odbieranie zwierząt, w tym:
a) interwencyjne wyłapywanie lub odbieranie zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry z miejsc wskazanych przez Zamawiającego lub upoważnione służby,
b) transport odłowionych lub odebranych zwierząt przystosowanym do tego celu środkiem transportu do schroniska dla zwierząt.
3) Przyjęcie do schroniska psów lub kotów odłowionych lub odebranych z terenu Gminy Tarnowskie Góry i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt poprzez:
a) wyżywienie karmą odpowiednio zbilansowaną w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniom zwierząt,
b) opiekę weterynaryjną, w tym: badania, leczenie, szczepienie, przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt, dla których nie ma przeciwwskazań medycznych, usypianie ślepych miotów,
c) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt wyłapanych lub odebranych z terenu Gminy Tarnowskie Góry,
d) wydawanie zwierząt ich prawowitym właścicielom,
e) prowadzenie elektronicznego znakowania przyjętych do schroniska zwierząt z wykorzystaniem mikroczipów (transpoonderów umieszczanych pod skórą) oraz wprowadzanie do bazy danych współpracującej z Europetnet informacji o zwierzęciu oraz o opiekunie zwierzęcia po jego odebraniu lub adopcji,
f) prowadzenie pełnej ewidencji zwierząt przyjętych do schroniska z terenu Gminy Tarnowskie Góry,
g) utrzymywanie zwierząt w schronisku do czasu ich odebrania przez właściciela, adopcji lub naturalnej śmierci.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 4
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Rynek 4
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się