Zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci dzienników i czasopism wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2020 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia Zamawiającemu (wskazanym poniżej jednostkom organizacyjnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie – zwanego dalej w niniejszej sekcji w skrócie „ZUT”) dostępu (za pomocą sieci Internet) do elektronicznej postaci tytułów (dzienniki i czasopisma spośród wskazanych
w ust. 2 poniżej) wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2020.
2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia przedmiotu niniejszego zamówienia na 5 (pięć) samodzielnych części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ „Zadaniem”), gdzie każda część (Zadanie) dotyczy jednego tytułu. W Zakres:
1) Zadania nr 1 - wchodzi zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci tytułu Dziennik Gazeta Prawna (ISSN 2080-6744) – dostęp stały (ciągły) do minimum dwóch stanowisk dostępu w tym samym czasie (jedno dla stanowiska zlokalizowanego
w budynku ZUT Domu Studenckiego nr 3 w Szczecinie, drugie dla stanowiska zlokalizowanego w budynku ZUT Administracji Osiedla Studenckiego w Szczecinie);
2) Zadania nr 2 - wchodzi zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci tytułu Gazeta Wyborcza (ISSN 0860-908X) Wersja Premium – dostęp stały (ciągły) do minimum piętnastu stanowisk dostępu w tym samym czasie (stanowisk zlokalizowanych
w Szczecinie - jedno stanowisko dostępu w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego ZUT, po jednym na każde z trzynastu bibliotek wydziałowych ZUT oraz jedno stanowisko dostępu – Rzecznik Prasowy ZUT);
3) Zadania nr 3 - wchodzi zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci tytułu Kurier Szczeciński (ISSN 0137-9240), dla miasta Szczecin Police i powiat policki - dostęp
stały (ciągły) do minimum pięciu stanowisk dostępu w tym samym czasie, zlokalizowanych w Szczecinie (odpowiednio jedno stanowisko w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego ZUT oraz po jednym na każde z czterech bibliotek wydziałowych ZUT);
4) Zadania nr 4 - wchodzi zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci tytułu Linux Magazine (ISSN 1732-1263) - dostęp stały (ciągły) do minimum jednego stanowiska dostępu w tym samym czasie, zlokalizowanego w Szczecinie w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego ZUT;
5) Zadania nr 5 - wchodzi zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci tytułu Technologia
i Automatyzacja Montażu (ISSN 1230-7661) - dostęp stały (ciągły) do minimum jednego stanowiska dostępu zlokalizowanego w Szczecinie w budynku Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego ZUT.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Piastów 17
Szczecin 70-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17
Szczecin 70-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się