Przedmiotem Zamówienia jest usługa wykonywania: napraw bieżących, eksploatacyjnych, konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, dekarskich, elektrycznych, sanitarnych, gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej, w budynkach będących własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. w Gdańsku.

» Opis zapytania

Usługa wykonywania: napraw bieżących, eksploatacyjnych, konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, dekarskich, elektrycznych, sanitarnych, gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej, w budynkach będących własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. w Gdańsku. Ilość budynków - 56. Wykaz budynków przedstawiony jest w załączniku nr 6 do SIWZ. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy usług został opisany w Rozdziale 3 SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 12:45


» Lokalizacja

ul. Królikarnia 13
Gdańsk 80-744
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z o.o.
ul. Królikarnia 13
Gdańsk 80-744
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się