„Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2020r.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie na terenie miasta Chodzieży terenów zielonych na powierzchni 94.581,00 m2, terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów na powierzchni 27 495,00 m2, w okresie zimowym odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, opróżnianie koszy, przegląd drzewostanu, wykonanie dekoracji przedświątecznej, usuwanie zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ze strony drzew uszkodzonych, utrzymanie ciągów spacerowych oraz obsadzenie kwiatami rabat kwiatowych, montaż i renowacja ławek oraz koszy na śmieci, utrzymanie obiektów kultu pamięci narodowej, koszenie terenów (pobocza, skarpy) a także oczyszczanie przy krawężniku drogi i czyszczenie studzienek ściekowych kanalizacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Paderewskiego 2
Chodzież 64-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Miejska w Chodzieży
Paderewskiego 2
Chodzież 64-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się