Zakup klucza dynamometrycznego 3/8" 10-60Nm T27060N Jonnesway

» Opis zapytania

Nazwa: Klucz dynamometryczny 3/8" 10-60Nm
Opis: T27060N Jonnesway
Ilość: 2 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (24 miesiące)

Opis i specyfikacja:
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH NA POTRZEBY KWP WROCŁAW
1) Zakupy KWP we Wrocławiu wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.
2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.
3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.
5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - KWP we Wrocławiu odsyła towar na koszt wykonawcy.
6)Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to KWP we Wrocławiu opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.
7) Faktura VAT musi zawierać cenę jednostkową brutto asortymentu.
8) Termin realizacji dostawy/usługi : 5 dni roboczych od dnia zamówienia lub indywidualnego ustalenia.
9) Miejsce dostawy: ul. Gen. I. POŁBINA 1, 54-151 Wrocław.
10) Koszt transportu po stronie Wykonawcy.
11) Termin płatności/forma płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
12) Wykonawca gwarantuje, że oferowany produkt jest fabrycznie nowy, wolny od wad. Zapytanie ofertowe – Open Nexus Dotyczy:

Klucz dynamometryczny
3/8" 10-60Nm T27060N JonneswayOpis
produktuKwadrat: 3/8".

Zakres: 10 - 60Nm.

Dokładność: ±4%.

Długość: 374mm.

Waga: 600g.

Do każdego klucza dołączone jest Świadectwo kalibracji wykonane zgodnie z
PN-ISO 6789 na certyfikowanym przyrządzie pomiarowym.

Opakowanie: kaseta plastikowa.

Gwarancja 24 miesiące.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2019 | 13:22


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

KWP Wrocław


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się