Elektroda bipolarna

» Opis zapytania

Nazwa: Elektroda bipolarna
Opis: Elektroda bipolarna, igła zagięta 90, 0,6 x 4 mm,
dł. 115 mm,
kabel SDS 3 m,
elektroda do elektrochirurgii wielorazowa
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.
)
Termin dostawy (7 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Szpitala Powiatowego w Złotowie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na elektrodę bipolarną .
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga: - Termin realizacji zamówienia 7 dni od dnia
ogłoszenia wyboru ofert - Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym
koszt transportu /przesyłki leżą po stronie wykonawcy- Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni
od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez
zamawiającego adres.- Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy
zakupowej na Stronie https://platformazakupowa.pl.- W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem
zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający
zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt dostawcy/wykonawcy- Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem
dostawcy/wykonawcy - Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania
zamówienia- Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty
(terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.)
nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww.
Regulaminu i jego akceptacja.Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i
zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe
warunki -nie należy składać oferty.


Dostawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnych
dodatkowych kosztów związanych z akcyza. Sprzedający dostarcza tylko fakturę
Vat.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 67 263 22 33 wew. 444, osoba kontaktowa Emilia Czeka
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2019 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się