Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Nadleśnictwa Piaski - obwody łowieckie 480, 482, 483 w 2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach"), obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej do wykonania na terenie OHZ Nadleśnictwa Piaski w 2020 roku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Drzęczewska 1
Piaski 63-820
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Piaski
ul. Drzęczewska 1
Piaski 63-820
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się