Przegląd, konserwacja i serwis stacji paliw (olej napędowy) oraz przegląd i serwis monitoringu instalacji pomiarowej i szczelności zbiornika oleju napędowego na stacji paliw, dla TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Przegląd, konserwacja i serwis stacji paliw oraz przegląd i serwis monitoringu instalacji pomiarowej i szczelności zbiornika oleju napędowego na stacji paliw, dla TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”

2.Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1,

4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.

5. Złożona oferta musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 (do pobrania w zakładce Dokumenty).

6. W elektronicznym formularzu cenowym należy podać cenę netto za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

7. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest: Cena 100%

8. Do oferty składanej w elektronicznym formularzu cenowym Wykonawca winien załączyć niżej wymienione dokumenty:
a) wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b) wypełniony i podpisany Formularz wyceny (Załącznik nr 3).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się