Konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacja przepompowni przy przejściach podziemnych

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na stałej konserwacji instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacji przepompowni we wskazanych w SIWZ obiektach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
Część I - Przejścia podziemne, wiadukty, przepompownie:
W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymienionych poniżej czynności na wszystkich wskazanych obiektach:
• Wykonywania przeglądu sprawności oświetlenia minimum 1 x w tygodniu, oraz w trybie awaryjnym na wezwanie Zamawiającego. W czasie przeglądu należy dokonywać wymiany zużytych bądź uszkodzonych elementów oświetlenia (żarówki, zapłonniki, styczniki bezpieczniki itp.) oraz konserwacji i naprawy osłon opraw oświetleniowych. Termin usunięcia awarii w zakresie objętym konserwacją nie może przekroczyć 12 godzin, natomiast termin podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii nie może przekraczać 4 godzin.
• Konserwacji i napraw kabli zasilających tablice rozdzielcze w przejściach podziemnych i przepompowniach od złącza ZK lub szafki do rozdzielni.
• Wykonania przeglądu sprawności działania pomp i urządzeń wchodzących w skład przepompowni oraz czyszczenia krat spustowych i osadników min 1 x w miesiącu, a w przypadku intensywnych opadów atmosferycznych oraz roztopów stałego - 24 godzinnego dozoru działania pomp w przepompowniach
i wypompowania wody z osadników w przejściach nie posiadających pomp stacjonarnych oraz w trybie awaryjnym na wezwanie Zamawiającego.
- oraz wykonywanie pozostałych czynności szczegółowo określonych w SIWZ.

Część II - Węzeł Komunikacyjny Rondo Kaponiera

W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
• Wykonywania przeglądu sprawności oświetlenia minimum 1 x w tygodniu, oraz w trybie awaryjnym na wezwanie Zamawiającego. W czasie przeglądu należy dokonywać wymiany zużytych bądź uszkodzonych elementów oświetlenia (żarówki, zapłonniki, styczniki bezpieczniki itp.) oraz konserwacji i naprawy osłon opraw oświetleniowych. Termin usunięcia awarii w zakresie objętym konserwacją nie może przekroczyć 12 godzin, natomiast termin podjęcia działań mających na celu jej usunięcie nie może przekraczać 4 godzin.
• Konserwacji :
- stacji transformatorowej15/0,4 kV k-844;
- zasilania podstawowego i rezerwowego – linia kablowa SN 15kV kabel
- 3xRVHAKxS1x240m2;
- rozdzielnica SN – 15 kV 6- polowa;
- rozdzielnica główna RGnn + R6 SZR;
- podrozdzielni piętrowych;
- instalacji oświetlenia ciągów pieszych;
- instalacji gniazd wtykowych na ciągach pieszych;
- przepompowni – pomp głębinowych.
• Konserwacji i napraw kabli zasilających tablice rozdzielcze w przejściach podziemnych od złącza ZK lub szafki do rozdzielni.
- oraz wykonywanie pozostałych czynności szczegółowo określonych w SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Wilczak 17
Poznań 61-623
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Wilczak 17
Poznań 61-623
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się